presa,delilica, masina za deljenje

Hidraulična presa Tomassini je od italijanskog proizvođača.

Deli na 19 podeoka, gramažu u rasponu od 50 do 200 grama.

Presa je polovna u funkcionalnom stanju.